– ช่องทางติดต่อเรา –

สหกรณ์ตลาดกลาง พืชผลการเกษตร มาบอำมฤต จำกัด

1/15 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210

e-mail : bprubberpalmoil@gmail.com